ikona tématu mapy

Hlášení závad

Marushka Photo - hlášení poruch a závad na majetku města. Veřejná mapa, kde jsou zobrazeny nahlášené závady. Sledování informací o průběhu řešení po kliknutí na symbol. Detail hlášení je zobrazen až po schválení městem.

ikona tématu mapy

Adresy

Vyhledání adresy. Čísla popisná. Zobrazení informací o adresních místech.

ikona tématu mapy

Odpadové hospodářství

Kde se nachází kontejnery na tříděný odpad? Kam jít vysypat elektro, textil či olej? Zobrazení, kde se nachází jednotlivé druhy kontejnerů.

ikona tématu mapy

Kamery

Městský kamerový dohlížecí systém

ikona tématu mapy

Volby

Kam jít volit? Volební okrsky a volební místnosti. Po kliknutí na číslo popisné se zobrazí, do kterého volebního okrsku patří a do které volební místnosti jít volit.

ikona tématu mapy

Okrsky městské policie

Město je rozděleno na jednotlivé okrsky, za které zodpovídá příslušný strážník. Možnost vyhledávání strážníka, který má na starost vaše území.

ikona tématu mapy

Rozhlas

Bezdrátový rozhlasový systém pro varování obyvatel. Rozmístění ampliónů a rozhlasových ustředen.

ikona tématu mapy

Honitby

Rozdělení území, na kterém lze provozovat myslivost, na jednotlivé hranice honiteb.